Menu
ADVERTISEMENT

Vishnu

Heart
Hindi
"protector"

Vishnu Origin and Meaning

The name Vishnu is a boy's name of Hindi origin meaning "protector".
Name of one of the three main Hindu gods.
ADVERTISEMENT

20 Names Similar to Vishnu

ADVERTISEMENT

Lists containing Vishnu

ADVERTISEMENT

Famous People Named Vishnu

  • Vishnuvardhan (born Sampath Kumar)Indian actor
  • Vishnu VishalIndian actor
  • Vishnuvardhan KulasekaranIndian film director
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT