Isha

- this week

Gender: F Pronunciation: eye-sha Origin of Isha: Variation of Aisha

One of the more wishy-washy spellings.

Famous People Named Isha

Isha Sesay, CNN anchor

Pop Culture References for the name Isha

Ishanna, Ishanda, Ishae, Iysha, Ishaun, Ishaney, Ishani, Ishanee, Ishaya, Ishawna, Ishenda, Ishanaa, Ishia, Ishana