Menu
Page 1 of 5 1 2 3 ... LastLast
Results 1 to 5 of 21
 1. #1
  Join Date
  Sep 2017
  Posts
  195

  Heaven/Hell/Purgatory: Greek Mythology (girls)

  The rules are simple:
  • Move two names you like from purgatory to heaven.
  • Move two names you dislike from purgatory to hell.
  • Move one name you like from hell to purgatory.
  • Move one name you dislike from hell to purgatory.
  • Once purgatory is empty, start by eliminating one name you dislike from heaven and one name you like from hell.
  • The game ends when there is one name left in heaven and hell.


  Heaven:

  Purgatory: Acaste, Achiroe, Achlys, Adephagia, Admete, Adrasteia, Adrasteia, Aegina, Aergia, Aethilla, Aetna, Aganippe, Aglaia, Aidos, Aisa, Alala, Alcibie, Alecto, Aletheia, Alke, Alycone, Amalthea, Amechania, Amphitrite, Anaideia, Ananke, Andromache, Angelina, Antandre, Antheia, Anticlea, Aoede, Apate, Aphaea, Apheleia, Aphrodite, Apollonis, Aporia, Arche, Arete, Arethusa, Argyra, Artemis, Asia, Asteria, Athena, Atropos, Aura, Benthesikyme, Bia, Bistonis, Bolbe, Borysthenis, Bremusa, Briseis, Britomartis, Brizo, Caliadne, Calliope, Calliphaea, Callirrhoe, Calypso, Cassandra, Cassiopeia, Cassotis, Castalia, Celaeno, Cephisso, Ceto, Chione, Chloris, Chryseis, Chrysopeleia, Chrysothemis, Circe, Cleocharia, Cleta, Clio, Clotho, Clymene, Clytemnestra, Clytie, Corycia, Cressida, Creusa, Creusa, Crino, Ctimene, Daphne, Deidamia, Deidamia, Despoina, Dia, Dikaiosyne, Dione, Dodone, Doris, Drosera, Dynamene, Dysnomia, Dyssebeia, Echo, Eirene, Eiresione, Ekecheiria, Elara, Electra, Elpis, Epione, Epipole, Erato, Erato, Eris, Eucleia, Eulabeia, Eunomia, Eupheme, Euphrosyne, Eupraxia, Europa, Eurybia, Eurydice, Eurynome, Eusebia, Euterpe, Euthenia, Evadne, Gaia, Galane, Galatea, Harpina, Hecamede, Hecate, Hecuba, Hedone, Hegemone, Heimarmene, Helen, Helike, Hemera, Hera, Hestia, Hippolyta, Homonoia, Horme, Hybris, Hygeia, Hypate, Iasis, Iaso, Idyia, Ilione, Ioke, Iphigenia, Iynx, Kakia, Kleodora, Kymopoleia, Lachesis, Laodamia, Laodice, Larunda, Leda, Lethe, Leto, Leuce, Leucothea, Lilaea, Limos, Liriope, Lysa, Lysimache, Macaria, Maia, Marpesia, Medea, Megaera, Megara, Melaina, Melete, Melia, Melinoe, Melite, Melpomene, Merope, Mese, Methe, Metis, Metope, Minthe, Mneme, Mnemosyne, Moria, Mycene, Nana, Nausicaa, Nemesis, Nephele, Nete, Nicaea, Nike, Niobe, Nomia, Nyx, Oenone, Oizys, Orphne, Orseis, Palaestra, Palioxis, Pallas, Panacea, Pandora, Pasithea, Pegaea, Peitharchia, Peitho, Penae, Penelope, Penthesilea, Perse, Persephone, Pheme, Philophrosyne, Philotes, Phoebe, Phrike, Pirene, Pleione, Poine, Polyhymnia, Polymatheia, Polyxena, Praxidike, Psamathe, Pyrrha, Rhapso, Rhea, Salmacis, Selene, Sophrosyne, Soteria, Sterope, Stilbe, Styx, Synallasis, Taygete, Techne, Tecmessa, Telesto, Telete, Terpischore, Tethys, Tethys, Thalassa, Thalia, Theano, Theia, Themis, Themiste, Thetis, Thyia, Tiasa, Timandra, Tisiphone, Tyche, Tyra, Urania, Xanthe, Zeuxo

  Hell:
  Last edited by spilledink; February 16th, 2019 at 10:04 PM.

 2. #3
  Join Date
  Sep 2017
  Posts
  195
  Heaven: Thalia, Athena

  Purgatory: Acaste, Achiroe, Achlys, Adephagia, Admete, Adrasteia, Adrasteia, Aegina, Aergia, Aethilla, Aetna, Aganippe, Aglaia, Aidos, Aisa, Alala, Alcibie, Alecto, Aletheia, Alke, Alycone, Amalthea, Amechania, Amphitrite, Anaideia, Ananke, Andromache, Angelina, Antandre, Antheia, Anticlea, Aoede, Apate, Aphaea, Apheleia, Aphrodite, Apollonis, Aporia, Arche, Arete, Arethusa, Argyra, Artemis, Asia, Asteria, Atropos, Aura, Benthesikyme, Bia, Bistonis, Bolbe, Borysthenis, Bremusa, Briseis, Britomartis, Brizo, Caliadne, Calliope, Calliphaea, Callirrhoe, Calypso, Cassandra, Cassiopeia, Cassotis, Castalia, Celaeno, Cephisso, Ceto, Chione, Chloris, Chryseis, Chrysopeleia, Chrysothemis, Circe, Cleocharia, Cleta, Clio, Clotho, Clymene, Clytemnestra, Corycia, Cressida, Creusa, Creusa, Crino, Ctimene, Daphne, Deidamia, Deidamia, Despoina, Dia, Dikaiosyne, Dione, Dodone, Doris, Drosera, Dynamene, Dysnomia, Dyssebeia, Echo, Eirene, Eiresione, Ekecheiria, Elara, Electra, Elpis, Epione, Epipole, Erato, Erato, Eris, Eucleia, Eulabeia, Eunomia, Eupheme, Euphrosyne, Eupraxia, Europa, Eurybia, Eurydice, Eurynome, Eusebia, Euterpe, Euthenia, Evadne, Gaia, Galane, Galatea, Harpina, Hecamede, Hecate, Hecuba, Hedone, Hegemone, Heimarmene, Helen, Helike, Hemera, Hera, Hestia, Hippolyta, Homonoia, Horme, Hybris, Hygeia, Hypate, Iasis, Iaso, Idyia, Ilione, Ioke, Iphigenia, Iynx, Kakia, Kleodora, Kymopoleia, Lachesis, Laodamia, Laodice, Larunda, Leda, Lethe, Leto, Leuce, Leucothea, Lilaea, Limos, Liriope, Lysa, Lysimache, Macaria, Maia, Marpesia, Medea, Megaera, Megara, Melaina, Melete, Melia, Melinoe, Melite, Melpomene, Merope, Mese, Methe, Metis, Metope, Minthe, Mneme, Mnemosyne, Moria, Mycene, Nana, Nausicaa, Nemesis, Nephele, Nete, Nicaea, Nike, Niobe, Nomia, Nyx, Oenone, Oizys, Orphne, Orseis, Palaestra, Palioxis, Pallas, Panacea, Pandora, Pasithea, Pegaea, Peitharchia, Peitho, Penae, Penelope, Penthesilea, Perse, Persephone, Pheme, Philophrosyne, Philotes, Phoebe, Phrike, Pirene, Pleione, Poine, Polyhymnia, Polymatheia, Polyxena, Praxidike, Psamathe, Pyrrha, Rhapso, Rhea, Salmacis, Selene, Sophrosyne, Soteria, Sterope, Stilbe, Styx, Synallasis, Taygete, Techne, Tecmessa, Telesto, Telete, Terpischore, Tethys, Tethys, Thalassa, Theano, Theia, Themis, Themiste, Thetis, Thyia, Tiasa, Timandra, Tyche, Tyra, Urania, Xanthe, Zeuxo

  Hell: Clytie, Tisiphone

 3. #5
  Join Date
  Apr 2015
  Posts
  43,038
  Heaven: Thalia, Daphne, Gaia

  Purgatory: Acaste, Achiroe, Achlys, Adephagia, Admete, Adrasteia, Adrasteia, Aegina, Aergia, Aethilla, Aetna, Aganippe, Aglaia, Aidos, Aisa, Alala, Alcibie, Alecto, Aletheia, Alke, Alycone, Amalthea, Amechania, Amphitrite, Anaideia, Ananke, Andromache, Angelina, Antandre, Antheia, Anticlea, Aoede, Apate, Aphaea, Apheleia, Aphrodite, Apollonis, Aporia, Arche, Arete, Arethusa, Argyra, Artemis, Asia, Asteria, Atropos, Aura, Benthesikyme, Bia, Bistonis, Bolbe, Borysthenis, Bremusa, Briseis, Britomartis, Brizo, Caliadne, Calliope, Calliphaea, Callirrhoe, Calypso, Cassandra, Cassiopeia, Cassotis, Castalia, Celaeno, Cephisso, Ceto, Chione, Chloris, Chryseis, Chrysopeleia, Chrysothemis, Circe, Cleocharia, Cleta, Clio, Clotho, Clymene, Clytemnestra, Corycia, Cressida, Creusa, Creusa, Crino, Ctimene, Deidamia, Deidamia, Despoina, Dia, Dikaiosyne, Dione, Dodone, Doris, Drosera, Dynamene, Dysnomia, Dyssebeia, Echo, Eirene, Eiresione, Ekecheiria, Elara, Electra, Elpis, Epione, Epipole, Erato, Erato, Eris, Eucleia, Eulabeia, Eunomia, Eupheme, Euphrosyne, Eupraxia, Europa, Eurybia, Eurydice, Eurynome, Eusebia, Euterpe, Euthenia, Evadne, Galane, Galatea, Harpina, Hecamede, Hecate, Hecuba, Hedone, Hegemone, Heimarmene, Helen, Helike, Hemera, Hera, Hestia, Hippolyta, Homonoia, Horme, Hybris, Hygeia, Hypate, Iasis, Iaso, Idyia, Ilione, Ioke, Iphigenia, Iynx, Kakia, Kleodora, Kymopoleia, Lachesis, Laodamia, Laodice, Larunda, Leda, Lethe, Leto, Leuce, Leucothea, Lilaea, Liriope, Lysa, Lysimache, Macaria, Maia, Marpesia, Medea, Megaera, Megara, Melaina, Melete, Melia, Melinoe, Melite, Melpomene, Merope, Mese, Methe, Metis, Metope, Minthe, Mneme, Mnemosyne, Moria, Mycene, Nana, Nausicaa, Nemesis, Nephele, Nete, Nicaea, Nike, Niobe, Nomia, Nyx, Oenone, Oizys, Orphne, Orseis, Palaestra, Palioxis, Pallas, Panacea, Pandora, Pasithea, Pegaea, Peitharchia, Peitho, Penae, Penelope, Penthesilea, Perse, Persephone, Pheme, Philophrosyne, Philotes, Phoebe, Phrike, Pirene, Pleione, Poine, Polyhymnia, Polymatheia, Polyxena, Praxidike, Psamathe, Pyrrha, Rhea, Salmacis, Selene, Sophrosyne, Soteria, Sterope, Stilbe, Styx, Synallasis, Taygete, Techne, Tecmessa, Telesto, Telete, Terpischore, Tethys, Tethys, Thalassa, Theano, Theia, Themis, Themiste, Thetis, Thyia, Tiasa, Timandra, Tyche, Tyra, Urania, Xanthe, Zeuxo, Athena, Tisphone

  Hell: Clytie, Limos, Rhapso

 4. #7
  Join Date
  Sep 2017
  Posts
  195
  Heaven: Thalia, Daphne, Maia, Clio

  Purgatory: Acaste, Achiroe, Achlys, Adephagia, Admete, Adrasteia, Adrasteia, Aegina, Aergia, Aethilla, Aetna, Aganippe, Aglaia, Aidos, Aisa, Alala, Alcibie, Alecto, Aletheia, Alke, Alycone, Amalthea, Amechania, Amphitrite, Anaideia, Ananke, Andromache, Angelina, Antandre, Antheia, Anticlea, Aoede, Apate, Aphaea, Apheleia, Aphrodite, Apollonis, Aporia, Arche, Arete, Arethusa, Argyra, Artemis, Asia, Asteria, Atropos, Aura, Benthesikyme, Bia, Bistonis, Bolbe, Borysthenis, Bremusa, Briseis, Britomartis, Brizo, Caliadne, Calliope, Calliphaea, Callirrhoe, Calypso, Cassandra, Cassiopeia, Cassotis, Castalia, Celaeno, Cephisso, Ceto, Chione, Chloris, Chryseis, Chrysopeleia, Chrysothemis, Circe, Cleocharia, Cleta, Clotho, Clymene, Clytemnestra, Corycia, Cressida, Creusa, Creusa, Crino, Ctimene, Deidamia, Deidamia, Despoina, Dia, Dikaiosyne, Dione, Dodone, Doris, Drosera, Dynamene, Dysnomia, Dyssebeia, Echo, Eirene, Eiresione, Ekecheiria, Elara, Electra, Elpis, Epione, Epipole, Erato, Erato, Eris, Eucleia, Eulabeia, Eunomia, Eupheme, Euphrosyne, Eupraxia, Europa, Eurybia, Eurydice, Eurynome, Eusebia, Euterpe, Euthenia, Evadne, Galane, Galatea, Harpina, Hecamede, Hecate, Hecuba, Hedone, Hegemone, Heimarmene, Helen, Helike, Hemera, Hera, Hestia, Hippolyta, Homonoia, Hybris, Hygeia, Hypate, Iasis, Iaso, Idyia, Ilione, Ioke, Iphigenia, Iynx, Kakia, Kleodora, Kymopoleia, Lachesis, Laodamia, Laodice, Larunda, Leda, Lethe, Leto, Leuce, Leucothea, Lilaea, Liriope, Lysa, Lysimache, Macaria, Marpesia, Medea, Megaera, Megara, Melaina, Melete, Melia, Melinoe, Melite, Melpomene, Merope, Mese, Methe, Metis, Metope, Minthe, Mneme, Mnemosyne, Moria, Mycene, Nana, Nausicaa, Nemesis, Nephele, Nete, Nicaea, Nike, Niobe, Nomia, Nyx, Oenone, Oizys, Orphne, Orseis, Palaestra, Palioxis, Pallas, Panacea, Pandora, Pasithea, Pegaea, Peitharchia, Peitho, Penae, Penelope, Penthesilea, Perse, Persephone, Pheme, Philophrosyne, Philotes, Phoebe, Phrike, Pirene, Pleione, Poine, Polyhymnia, Polymatheia, Polyxena, Psamathe, Pyrrha, Rhea, Salmacis, Selene, Sophrosyne, Soteria, Sterope, Stilbe, Styx, Synallasis, Taygete, Techne, Tecmessa, Telesto, Telete, Terpischore, Tethys, Tethys, Thalassa, Theano, Theia, Themis, Themiste, Thetis, Thyia, Tiasa, Timandra, Tyche, Tyra, Urania, Xanthe, Zeuxo, Athena, Tisphone, Gaia, Rhapso

  Hell: Clytie, Limos, Horme, Praxidike

 5. #9
  Join Date
  Jul 2012
  Posts
  3,870
  Heaven: Thalia, Maia, Clio, Leda, Aletheia

  Purgatory: Acaste, Achiroe, Achlys, Adephagia, Admete, Adrasteia, Adrasteia, Aegina, Aergia, Aethilla, Aetna, Aganippe, Aglaia, Aidos, Aisa, Alala, Alcibie, Alecto, Alke, Alycone, Amalthea, Amechania, Anaideia, Ananke, Andromache, Angelina, Antandre, Antheia, Anticlea, Aoede, Apate, Aphaea, Apheleia, Aphrodite, Apollonis, Aporia, Arche, Arete, Arethusa, Argyra, Artemis, Asia, Asteria, Atropos, Aura, Benthesikyme, Bia, Bistonis, Bolbe, Borysthenis, Bremusa, Briseis, Britomartis, Brizo, Caliadne, Calliope, Calliphaea, Callirrhoe, Calypso, Cassandra, Cassiopeia, Cassotis, Castalia, Celaeno, Cephisso, Ceto, Chione, Chloris, Chryseis, Chrysopeleia, Chrysothemis, Circe, Cleocharia, Cleta, Clotho, Clymene, Clytemnestra, Corycia, Cressida, Creusa, Creusa, Crino, Ctimene, Deidamia, Deidamia, Despoina, Dia, Dikaiosyne, Dione, Dodone, Doris, Drosera, Dynamene, Dysnomia, Dyssebeia, Echo, Eirene, Eiresione, Ekecheiria, Elara, Electra, Elpis, Epione, Epipole, Erato, Erato, Eris, Eucleia, Eulabeia, Eunomia, Eupheme, Euphrosyne, Eupraxia, Europa, Eurybia, Eurydice, Eurynome, Eusebia, Euterpe, Euthenia, Evadne, Galane, Galatea, Harpina, Hecamede, Hecate, Hecuba, Hedone, Hegemone, Heimarmene, Helen, Helike, Hemera, Hera, Hestia, Hippolyta, Homonoia, Hybris, Hygeia, Hypate, Iasis, Iaso, Idyia, Ilione, Ioke, Iphigenia, Iynx, Kakia, Kleodora, Kymopoleia, Lachesis, Laodamia, Laodice, Larunda, Lethe, Leto, Leuce, Leucothea, Lilaea, Liriope, Lysa, Lysimache, Macaria, Marpesia, Medea, Megaera, Megara, Melaina, Melete, Melia, Melinoe, Melite, Melpomene, Merope, Mese, Methe, Metis, Metope, Minthe, Mneme, Mnemosyne, Moria, Mycene, Nana, Nausicaa, Nemesis, Nephele, Nete, Nicaea, Nike, Niobe, Nomia, Nyx, Oenone, Orphne, Orseis, Palaestra, Palioxis, Pallas, Panacea, Pandora, Pasithea, Pegaea, Peitharchia, Peitho, Penae, Penelope, Penthesilea, Perse, Persephone, Pheme, Philophrosyne, Philotes, Phoebe, Phrike, Pirene, Pleione, Poine, Polyhymnia, Polymatheia, Polyxena, Psamathe, Pyrrha, Rhea, Salmacis, Selene, Sophrosyne, Soteria, Sterope, Stilbe, Styx, Synallasis, Taygete, Techne, Tecmessa, Telesto, Telete, Terpischore, Tethys, Tethys, Thalassa, Theano, Theia, Themis, Themiste, Thetis, Thyia, Tiasa, Timandra, Tyche, Tyra, Urania, Xanthe, Zeuxo, Athena, Tisphone, Gaia, Rhapso, Daphne, Clytie

  Hell: Limos, Horme, Praxidike, Amphitrite, Oizys

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •