Samira

- this week

Gender: F Meaning of Samira: "companion in evening conversation" Origin of Samira: Arabic

People who liked Samira also liked:

Aladdin   Amina   Amyas   Anahita   Asma   Cilla   Danaë   Daoud   Eire   Elizabel   Farah   Farida   Imani   Ishaq   Ismail   Jacquenetta   Jalila   Jibril   Jinan   Kamila   Mael   Mohammed   Muhammad   Noor   Osric   Ranya   Sa'Id   Saladin   Salma   Sami   Samir   Sana   Shadia   Shakila   Shirin   Sulaiman   Suleiman   Tarek   Tariq   Yasir   Yasmin   Yasmina   Yesenia   Yusuf   Zaid   Zaida   Zakia   Zayd   Zayna