Sahaj

- this week

Gender: M Pronunciation: sah-haj Meaning of Sahaj: "natural" Origin of Sahaj: Hindi

Sahaj is #5625 on Nameberry

See full name page for Sahaj